Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Dieva
laimes iecere

„No kurienes es esmu nācis un kādēļ?”

Tava dzīve nesākās ar piedzimšanu, un tā nebeigsies ar nāvi. Pirms ierašanās uz Zemes tavs gars dzīvoja kopā ar Debesu Tēvu, kurš tevi ir radījis. Tu pazini Viņu, un Viņš pazina un mīlēja tevi. Tas bija laimīgs laiks, kurā tev tika mācīta Dieva laimes iecere un ceļš uz patiesu prieku. Taču līdzīgi kā vairums no mums pieaugot atstāj savas mājas un vecākus, Dievs zināja, ka tev nepieciešams rīkoties tāpat. Viņš zināja, ka tu nevarēsi pilnveidoties, ja vien nedosies uz kādu laiku projām. Tādēļ Viņš atļāva tev nākt uz Zemes, lai pieredzētu prieku, kā arī sāpes, pateicoties fiziskajam ķermenim.

Mūsu dzīve reizēm šķiet tik grūta tādēļ, ka mēs neatrodamies Dieva fiziskā klātbūtnē. Turklāt mēs nevaram atcerēties savu pirmszemes dzīvi, kas nozīmē, ka mums jārīkojas ticībā, nevis atbilstoši tam, ko mēs redzam. Dievs neteica, ka tas būs viegli, taču Viņš apsolīja, ka ar mums būs Viņa Gars. Mēs neesam vieni savā ceļojumā, kaut arī reizēm mēs tā jūtamies.