Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Jēzus Kristus

Jēzus Kristus, mūsu Glābējs

Jēzus Kristus ir pasaules Glābējs un Dieva Dēls. Viņš ir mūsu Pestītājs. Bībelē mācīts, ka Jēzus Kristus māte bija Marija, Viņa tēvs uz Zemes bija Jāzeps, ka Viņš piedzima Bētlemē un uzauga Nācaretē, un kopā ar Jāzepu strādāja par galdnieku. Kad Viņš bija 30 gadus vecs, Viņš sāka Savu trīs gadus ilgo kalpošanu, mācot, svētot un dziedinot ļaudis Svētajā zemē. Viņš arī izveidoja Savu Baznīcu un deva Saviem apustuļiem „spēku un varu” (Lūkas 9:1), lai viņi palīdzētu Viņa darbā.

Taču ko mēs ar to domājam, kad sakām, ka Viņš ir pasaules Glābējs? Pestītājs? Šie tituli norāda uz patiesību, ka Jēzus Kristus ir vienīgais veids, kā mēs varam atgriezties un dzīvot kopā ar mūsu Debesu Tēvu. Jēzus izcieta un tika sists krustā par pasaules grēkiem, sniedzot katram Dieva bērnam grēku nožēlošanas un piedošanas dāvanu. Cilvēks var tikt izglābts vienīgi Viņa žēlastības un labvēlības dēļ. Viņa augšāmcelšanās sagatavoja ceļu, lai katrs cilvēks pārvarētu arī fizisko nāvi. Šie notikumi tiek dēvēti par Izpirkšanu. Īsumā — Jēzus Kristus glābj mūs no grēka un nāves. Tādēļ Viņš pavisam burtiski ir mūsu Glābējs un Pestītājs. Nākotnē Jēzus Kristus atgriezīsies, lai mierā valdītu uz Zemes tūkstoš gadu. Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, un Viņš mūžīgi būs mūsu Kungs.