Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Brīva izvēle

Rīcības brīvība ir daļa no Dieva ieceres

Iedomājies, ka tu dodies uz restorānu un pasūti salātus, taču oficiants pasaka, ka salātu nav, ka tev to vietā ir jāēd zupa. Kā tu justos? Izvēle starp zupu un salātiem ir samērā maznozīmīga, taču tā parāda cilvēka dabas iezīmi — mums nepatīk, ka mums uzspiež lēmumus, ko mēs spējam pieņemt paši. Mēs pretojamies spiedienam. Pat tad, kad mums jāpieņem nopietnāki lēmumi — tādi, kas saistīti ar morāles jautājumiem, — svarīgi, lai mēs tos pieņemtu paši. Dievs ir mums devis rīcības brīvību un vienmēr respektēs mūsu brīvību veikt izvēles. Lai arī mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm (skat. Mācība un Derības 101:78) — mūsu labajām un sliktajām — vienmēr būs sekas, Dievs nekad nav ļāvis pielietot vardarbību. Būtībā Dievs atbalsta brīvības garu, un Viņš zina, ka cilvēka garam ir vajadzīga brīvība, lai efektīvi kalpotu un ticētu Viņam. Ādamam un Ievai Viņš teica, lai viņi neēstu aizliegto augli, taču Viņš arī teica: „Tomēr tu pats vari izvēlēties.” (Mozus 3:17)

Svarīgi, lai mēs, dzenoties pēc savas brīvības, nemīdītu kājām citu cilvēku brīvību. Pat tad, kad mēs domājam, ka tas, kā mēs domājam, nāks kādam par labu, svarīgi, lai katram būtu tiesības uz savu viedokli un pārliecību.