Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Humānā palīdzība

Kādēļ mēs palīdzam

Cilvēkiem patīk runāt par to, kā viņiem nepieciešams „atrast” sevi. Parasti tas norāda uz to, ka viņi ir nelaimīgi, ka viņiem nav mērķa un ka viņi galvenokārt domā par sevi. Interesanti, ka Kristus teica, ka veids, kā mēs varam atrast sevi, ir sevi zaudējot. „Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs” (Marka 8:35). Lielisks veids, kā atrast sevi, ir nodoties kalpošanai. Tādējādi mēs varam darīt to, ko darīja Jēzus. Viņš mācīja, ka mīlēt Dievu ir augstākais bauslis un ka mīlēt savu tuvāko ir otrs augstākais bauslis. Kalpojot cits citam, mēs izrādām savu mīlestību pret Dievu. Un mēs mīlam tos, kuriem mēs kalpojam. Kalpošana sniedz mums laimi, ko savtīgums nesniegs nekad. Tā var būt lielāka vai mazāka, publiska vai privāta, kalpot var draugiem un svešiniekiem.

Pat mazi pakalpojumi, piemēram, palīdzēšana kādam dārza darbos vai durvju atvēršana, var padarīt citiem dzīvi vieglāku — un nedaudz laimīgāku mums. Tev nav tālu jāmeklē iespējas ziedot savu laiku un enerģiju. Sekošana Kristus paraugam ir skaista, jo mums nav jāizvērtē, kam, kad un kā mēs kalposim, — mēs vienkārši rīkojamies. Kalpošana var būt ieplānota vai spontāna — pazīstamam cilvēkam vai svešiniekam. Kristīga kalpošana nemeklē nekādu atzinību, nepieņem nekādu atlīdzību, jo to motivē mīlestība.