Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Ģimeņu stiprināšana

Ģimene ir galvenā Dieva plānā

Nebūs pārspīlējums teikt, ka cilvēkam, kurš nācis no mīlošas, atbalstošas ģimenes, dzīvē ir lielas priekšrocības. Daudzi cilvēki gūst sekmes, kaut arī viņi nākuši no ne īpaši ideālām ģimenēm, taču, ja tiek apmierinātas mūsu pamatvajadzības, ja zinām, ka vecāki mūs mīl, un apgūstam dzīves mācības savā ģimenē, ir daudz vieglāk pārvarēt visas ikdienas dzīves grūtības. Arī kā pieaugušie — mēs vēlamies, lai mūsu ģimene būtu laimīga.

Tā nav nejaušība. Dievs mūs ir organizējis ģimenēs, lai mēs varētu augt laimē un drošībā un lai mēs varētu mācīties nesavtīgi mīlēt citus — tā ir patiesa prieka atslēga. Ģimene ir vislabākā vieta, kur mācīties mīlēt citus tā, kā Debesu Tēvs mīl ikvienu no mums.

Dieva Baznīca pastāv, lai palīdzētu ģimenēm iegūt mūžīgas svētības. Mēs ticam, ka vislielākā svētība, ko Viņš mums sniedz, ir iespēja atgriezties dzīvot pie Viņa debesīs kopā ar mūsu ģimenēm. Mēs pildām mūsu Debesu Tēva gribu, jo tā mēs varam izpelnīties šo svētību.

Mēs visi esam daļa no Dieva ģimenes

Kad mēs kādu Baznīcas locekli saucam — „brāli Krūmiņ” vai „māsa Bērziņa”, mēs patiešām tā domājam. Mēs ticam, ka katrs no mums — tostarp tie, kuri nav mūsu Baznīcas locekļi — ir mūsu Debesu Tēva dēls vai meita burtiskā nozīmē ( Ebrejiem 12:9), un līdz ar to mēs esam Debesu brāļi un māsas. Pirms nākšanas uz Zemes, esot mūžīgajā ģimenē, mūs mīlēja un mācīja mūsu Debesu Tēvs. Tādēļ mūs vieno saites, kas stiepjas viņpus šīs dzīves. Padomā par to — ja tu tiešām domātu par savu kaimiņu vai darba kolēģi kā par savu brāli vai māsu, vai tu izturētos pret viņu citādāk? Tāpat arī zināšanas par to, ka mūsu zemes ģimenei ir mūžīga nozīme, var mums palīdzēt labāk izturēties pret citiem.

Ģimenes — pirmajā vietā

Iespējams, mēs esam tie laimīgie, kuri ir uzauguši laimīgā, drošā, divu mīlošu vecāku ģimenē. Iespējams, ka tā nebija, un bērnība bija grūta, bez mīlestības un atbalsta, pēc kā ilgojāmies. Arī kā pieaugušie — mēs vēlamies, lai mūsu ģimene būtu laimīga. Ne vienmēr ir viegli dzīvot ģimenē saticīgi, taču Dieva atjaunotajā baznīcā tiek uzskatīts, ka laulība un ģimene ir sabiedrības vissvarīgākā vienība laikā un mūžībā.

Cilvēki, kuri ir pārdzīvojuši kādu katastrofu, nekad nesaka: „Viss, par ko es spēju domāt zemestrīces laikā, bija mans bankas konts.” Viņi gandrīz vienmēr saka: „Es domāju tikai par savu sievu un bērniem.” Lai mēs sāktu apzināties šo patiesību, labāk būtu, lai katastrofa nebūtu nepieciešama. Tomēr pārāk bieži mēs pieļaujam, ka mūsu uzmanību novērš naudas pelnīšana, dzīšanās pēc izpriecām vai pat to cilvēku vajadzības, kuri nav mūsu ģimenes locekļi. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā ģimenes ir pirmajā vietā.