Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Džozefs Smits

Džozefs Smits: Dieva pravietis

Ņujorkas štata rietumu daļa 19. gadsimta sākumā bija pazīstama kā „Pārdegušais apgabals”. Tur valdīja intensīvs reliģiskais dedzīgums. Daudzas reliģijas sūtīja kalpotājus, lai meklētu pievērstos savām draudzēm. Tas notika tik intensīvi, ka tika uzskatīts, ka neviens nebija palicis nepievērsts. Tas bija teoloģisku nemieru laiks un vieta.

Šādā vidē piedzima Džozefs Smits, jaunākais — Džozefa un Lūcijas Makas Smitu dēls. Arī viņa lielo ģimeni skāra šis reliģiskais satraukums, viņiem vēloties dzīvot pareizi un labi, taču nezinot, kura no konkurējošām baznīcām ir īstā, lai tai pievienotos. Džozefa ģimenes locekļi nosliecās dažādu reliģiju virzienā, taču neviens no viņiem nebija pārliecināts, vai kāda no tām būtu Kristus patiesā Baznīca.

Pēdējo dienu svēto baznīcas locekļi dalās savās sajūtās un liecībās par pravieti Džozefu Smitu.