Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Kristus Baznīca

Jēzus Kristus Baznīca

Par sekošanu Jēzum Kristum Viņš mums apsola divas lietas — atbildes uz mūsu lūgšanām un mieru mūsu dvēselei. Mēs visi varam nedaudz atpūsties. Mums visiem ir kaut kādas grūtības. Visiem mums Viņš saka: Nolieciet savas nastas. Ļaujiet Man nest jūsu slogus. Novērsieties no tumsas un nāciet gaismā. Viņš apsola arī mieru. „Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; … Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas” (Jāņa 14:27).

Ceļš, kā nokļūt pie mūsu Debesu Tēva un Viņa Dēla, Jēzus Kristus, ir izklāstīts atjaunotajā evaņģēlijā, un to māca Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Tas sākas ar kristīšanos Kristus baznīcā un Viņa svēto priekšrakstu pildīšanu, un sadraudzību Viņa Baznīcā. Šis ceļš turpinās kopā ar mīlošu draudzi, kuras locekļu mērķis ir iedvesmot un tapt iedvesmotiem — un galu galā tapt izglābtiem Dieva valstībā.