Բաց թողնել նավիգացիան
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.
Զրուցեք մեզ հետ

Կյանքի տևողությամբ ուսում

Գիտելիք ձեռք բերել

Մեր սեփական ապրանքներից քանի՞սը կյանքի ցմահ երաշխիք ունեն: Դա կարող է լինել դանակների լավ հավաքածու, խոհանոցի սեղան կամ, եթե բախտներս բերի, գործիքների հավաքածու: Այսպիսով, մեր ունեցվածքից ինչը կարող է հավերժ լինել: Ջոզեֆ Սմիթը ուսուցանել է, որ «բանականության ինչ աստիճանի որ մենք հասնենք այս կյանքում, այն կբարձրանա մեզ հետ հարության ժամանակ», որը նշանակում է, որ այն ինչ կսովորենք այժմ, կմնա մեզ հետ և կլինի հօգուտ մեզ, անգամ մեր մահկանացու կյանքից հետո ( Վարդապետություն և Ուխտեր 130.18): Աստված ակնկալում է բոլորիցս որքան հնարավոր է շատ գիտելիք ստանալ` դպրոցում, աշխատավայրում և ինքնազարգացմամբ: Այդպես մենք կկարողանանք անցնել կյանքի դժվարություններով, կմոտենանք Աստծուն և կպատրաստվենք գալիք կյանքին: