Բաց թողնել նավիգացիան
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.
Զրուցեք մեզ հետ

Հիսուս Քրիստոս

Հիսուս Քրիստոսը` մեր Փրկիչ

Հիսուս Քրիստոսն աշխարհի Փրկիչն է և Աստծո Որդին: Նա մեր Քավիչն է: Աստվածաշունչն ուսուցանում է մեզ, որ Հիսուս Քրիստոսի մայրը Մարիամն էր, երկրի վրա Նրա հայրը Հովսեփն էր, իսկ Նա ծնվել էր Բեթլեհեմում և մեծացել Նազարեթում, և Հովսեփի հետ աշխատել էր որպես հյուսն: Դառնալով 30 տարեկան, նա սկսեց Սուրբ Երկրում երեքամյա ուսուցման, օրհնության, մարդկանց բժշկելու ծառայությունը: Նա նաև կազմակերպեց Իր Եկեղեցին և Իր առաքյալներին տվեց «զորություն և իշխանություն» (Ղուկաս Թ.1) այդ աշխատանքում Իրեն օգնելու համար:

Իսկ ի՞նչ ի նկատի ունենք մենք, երբ ասում ենք` Նա է աշխարհի Փրկիչը և Քավիչը: Այդ տիտղոսներից յուրաքանչյուրը մատնանշում է ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը միակ ուղին է, որով կարող ենք վերադառնալ ապրելու մեր Երկնային Հոր հետ: Հիսուսը տառապեց և խաչվեց աշխարհի մեղքերի համար, Աստծո զավակներից յուրաքանչյուրին տալով ապաշխարելու և ներվելու պարգևը: Միայն Նրա ողորմածությամբ և շնորհով ամեն ոք կարող է փրկվել: Նրա հարությունը ուղի հարթեց, որ յուրաքանչյուր մարդ ևս հաղթահարի ֆիզիկական մահը: Այդ իրադարձությունները կոչվում են Քավություն: Հակիրճ, Հիսուս Քրիստոսը փրկում է մեզ մեղքից և մահից: Այդպիսով, նա բառացիորեն մեր Փրկիչն ու Քավիչն է: Ապագայում, Հիսուս Քրիստոսը վերադառնալու է, որպեսզի երկրի վրա հազար տարի խաղաղությամբ թագավորի: Հիսուս Քրիստոսն Աստծո Որդին է, և Նա կլինի մեր Տերը հավիտյան: