Բաց թողնել նավիգացիան
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.
Զրուցեք մեզ հետ

Ամրապնդել ընտանիքները

Ընտանիքը Աստծո ծրագրի առանցքն է

Չափազանցություն չի լինի ասելը, որ ծանրակշիռ առավելություն ունի կյանքում նա, ով դուրս է եկել սիրող ու աջակցող տնից: Շատերն են դեռևս հաջողություն ունենում, թեպետ նրանք գալիս են ոչ իդեալական ընտանիքներից: Բայց երբ մեր հիմնական կարիքները բավարարվում են, և գիտենք, որ մեր ծնողները սիրում են մեզ և կյանքի դասեր ենք սովորում տանը, առօրյա դժվարություններն ավելի հեշտ ենք դիմակայում: Նմանապես, որպես չափահաս դուք ուզում եք երջանիկ տուն ձեր ընտանիքի համար:

Սա զուգադիպություն չէ: Աստված կազմակերպում է մեզ ընտանիքներով, որպեսզի մենք կարողանանք աճել երջանիկ և ապահով միջավայրում, և որպեսզի կարողանանք սովորել անձնուրաց սիրել մյուսներին, դա է անկեղծ ուրախության գաղտնիքը: Ընտանիքը լավագույն միջավայրն է` սովորել մյուսներին սիրել այնպես, ինչպես Երկնային Հայրն է սիրում մեզանից յուրաքանչյուրին:

Աստծո Եկեղեցին գոյություն ունի, որպեսզի օգնի ընտանիքներին ձեռք բերել հավերժական օրհնություններ: Մենք հավատում ենք, որ մեծագույն օրհնությունները, որ Նա տալիս է մեզ, Նրա մոտ երկինք վերադառնալու և մեր ընտանիքների հետ ապրելու ունակությունն է: Մենք հետևում ենք մեր Երկնային Հոր կամքին, քանի որ այդպես ենք մենք վաստակում այդ օրհնությունը:

Մենք բոլորս Աստծո ընտանիքի մասն ենք

Երբ մենք Եկեղեցու անդամ ընկերոջը կոչում ենք «Եղբայր» Լի կամ «Քույր» Բրաուն, մենք իրոք դա ի նկատի ունենք: Մենք հավատում ենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, ներառյալ նրանք, ովքեր մեր Եկեղեցու անդամներ չեն, իսկապես մեր Երկնային Հոր որդիները կամ դուստրերն են (Եբրայեցիս ԺԲ.9) և հետևաբար, մեր երկնային քույրերն ու եղբայրներն են: Նախքան երկիր գալը մենք սովորել և ուսուցանվել ենք մեր Երկնային Հոր կողմից որպես հավերժական ընտանիքի մաս: Այնպես որ մենք ունենք կապ, որն այս կյանքի տիրույթից դուրս է: Մտածեք, եթե դուք իսկապես ձեր հարևանին կամ աշխատակցին համարեիք ձեր եղբայրը կամ քույրը, արդյո՞ք նրան այլ կերպ կվերաբերվեիք: Նմանապես, գիտելիքը, որ ձեր երկրային ընտանիքը հավերժական նշանակություն ունի, կօգնի ձեզ ավելի լավ վերաբերվել նրանց:

Նախ ընտանիքները

Գուցե մենք մեծացել ենք երկու սիրող ծնողներով ուրախ և ապահով ընտանիքում: Գուցե ճիշտ հակառակը, և դժվար է եղել մեծանալն առանց սիրո և աջակցության, որը մենք փափագել ենք: Նմանապես, որպես չափահաս դուք ուզում եք երջանիկ տուն ձեր ընտանիքի համար: Ընտանիքում խաղաղ ապրելը միշտ չէ, որ հեշտ է, իսկ Աստծո վերականգնված եկեղեցին, ամուսնությունը և ընտանիքները համարվում են ամենակարևոր սոցիալական միավորը այժմ և հավերժության մեջ:

Մարդիկ, որ անցել են աղետների միջով, երբեք չեն ասել. «Երկրաշարժի ժամանակ ես միայն մտածում էի իմ բանկի հաշվի մասին»: Նրանք գրեթե միշտ ասում են. «Ես միայն մտածում էի կնոջս և երեխաներիս մասին»: Պարտադիր չէ աղետ լինի, որ մենք իմանանք այդ ճշմարտությունը: Բայց շատ հաճախ, մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի գումար վաստակելը, հաճույքին հետամուտ լինելը կամ անգամ մեր ընտանիքից դուրս մարդկանց կարիքները շեղեն մեր ուշադրությունը: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում ընտանիքներն առաջին տեղում են: