Բաց թողնել նավիգացիան
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.
Զրուցեք մեզ հետ

Քրիստոսի Եկեղեցին

Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին

Ի պատասխան Հիսուս Քրիստոսի ուղուն հետևելու, Նա խոստանում է մեզ շատ բաներ, որոնցից երկուսը մեր աղոթքների պատասխաններն են և մեր հոգու հանգստությունը: Մենք բոլորս կարող ենք մի փոքր հանգստանալ: Մենք բոլորս ինչ-որ պայքարի մեջ ենք գտնվում: Մեզ բոլորին Նա ասել է՝ վար դրեք ձեր բեռը: Թողեք, որ ես կրեմ ձեր բեռը: Շրջվեք խավարից դեպի լույսը: Նա նաև խաղաղություն է խոստանում: «Խաղաղություն եմ թողում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ… Ձեր սիրտը չխռովի և չվախենա»: (Հովհաննես 14.27):

Դեպի մեր Երկնային Հայր և Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսն ուղին գծված է վերականգնված ավետարանում և ուսուցանվում է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից: Այն սկսվում է մկրտությունից անդամագրվելով Քրիստոսի հոտ, մասնակցելով Նրա սուրբ արարողություններին և ընկերակցելով Նրա Եկեղեցուն: Ճամփորդությունը շարունակվում է բարեսիրտ համայնքի հետ, որի նպատակն է ` բարձրացնել, բարձրանալ և, ի վերջո, փրկվել Աստծո Արքայությունում: